UM przypomina o obowiązku utrzymania rowów melioracyjnych

Urząd Miasta przypomina wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne, o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe. Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej są utrzymywane przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności.

Powiat chce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zarząd Powiatu w Bochni podjął decyzję dotyczącą zmiany organizacji systemu oświaty w powiecie bocheńskim, a związaną z powołaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz Zespołu Szkół w Łapanowie. Decyzja ta została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki .

Bochnia z nagrodą gospodarczą marszałka województwa

Małopolska, uhonorowana tytułem „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016”, wyróżniła tych, którzy na co dzień przyczyniają się do tworzenia i budowania gospodarki regionu. Gratulacje dla samorządowców i przedsiębiorców wręczono 30 stycznia 2016 roku w Centrum Sztuki Mościce podczas Gali „Fundusze z Kulturą”. Jednym z trzech nagrodzonych samorządowców został Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.

Rusza nabór do bocheńskich szkół na 2016/2017

Gmina Miasta Bochnia ogłasza nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W tym celu należy złożyć zgłoszenie, w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez szkołę. Uczniowie ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

100 tys. zł na kulturę, turystykę oraz kulturę fizyczną i sport

100 tysięcy złotych rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu. Wnioski można składać od 14 stycznia do 5 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni. O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

24. Finał WOŚP w Bochni

Podczas 24. Finału WOŚP bocheńscy wolontariusze zebrali 34 953,84 zł, 33,95 euro i drobny bilon w innych walutach. Bochnianie chętnie wrzucali hojne datki do puszek, co zaowocowało tak dobrym wynikiem. Jak co roku do finału dołączyli fani rajdów offroadowych.

Inwestycje drogowe w 2015 roku - podsumowanie

Nowa nawierzchnia, próg zwalniający i bariery ochronne w Bochni na ul. Krzyżanowickiej. 14 mln zł przeznaczono na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej w 2015 roku - 7 mln zł pochodziło z budżetu państwa, 5 mln zł z budżetu Powiatu Bocheńskiego, zaś prawie 2 mln zł to środki pochodzące z Gmin.

Bochnia przyjazna rowerzystom

21 grudnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wręczono nagrody w VII edycji konkursu im. Grzegorza Stecha "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe". Konkurs ma na celu wyróżnienie gmin i powiatów, które podejmują inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na małopolskich drogach.

Starostwo z darmowymi poradami prawnymi

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od nowego roku będą świadczyć usługi darmowych porad prawnych. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie powiatu bocheńskiego rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nowa karetka dla bocheńskiego szpitala

Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Bochni wzbogaciły się o nową karetkę, którą dzisiaj uroczyście poświęcił nowy kapelan szpitala ks. Piotr Bieś. Karetka, wchodząca w skład Zespołu Ratownictwa Medycznego to Volkswagen Crafter, będzie przeznaczona dla mieszkańców Bochni. Jest to już jedenasta karetka, którą dysponuje bocheński szpital.
Idź do strony
 
progress gif