Nawet 8 tys. zł dofinansowania na wymianę CO

dodano: 2016-07-08 11:39 | aktualizacja: 2016-07-08 11:45
autor: JK | źródło: UM Bochnia

Urząd Miasta Bochnia Burmistrz Bochni ogłasza nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dla Mieszkańców Gminy Miasta Bochnia, którego celem jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Bochnia poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Wsparcie może być udzielane na inwestycje w źródła ciepła proekologiczne spalające biomasę, paliwa gazowe, paliwa stałe, w tym m.in. węgiel wysokoenergetyczny (kotły grzewcze Klasa 5) lub wykorzystujące pompy ciepła w budynkach mieszkalnych.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu „Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia”. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Miasta Bochnia. Podjęcie przez Gminę Miasta Bochnia działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE:
1. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
2. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie 
więcej niż 8000 PLN.
3. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu
do istniejących instalacji.
4. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
5. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
6. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.
7. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Ankiety będą przyjmowane od 5.07.2016 r. do 20.07.2016 r. w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Klienta ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-200 Bochnia.

Ankiety są dostępne TUTAJ lub w Zespole ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta (parter. p. 7), tel. 14 614 91 82.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Informacje
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...