Ponad 31,5 mln zł na inwestycje w 2018 roku

dodano: 2018-01-04 15:06
autor: AK | źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni

Rada Powiatu Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni uchwalono budżet na 2018 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Rada Powiatu


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Budżet powiatu na 2018 rok zakłada:

• kwota planowanych dochodów:

- dochody bieżące - 92 055 419,24 zł (w roku 2017: 93 689 219,54 zł)

- dochody majątkowe – 14 910 091,86 zł

• kwota planowanych wydatków:

- wydatki bieżące 89 335 748,75 zł (w roku 2017: 101 977 186,54 zł)

- wydatki majątkowe – 31 511 033,22 zł

Wydatki majątkowe budżetu powiatu bocheńskiego na rok 2018:

1. Transport i łączność – 17 447 777,81 zł a najważniejsze zadania to:

- rozbudowę drogi powiatowej w Siedlcu, Gierczycach oraz Nieszkowicach Małych – 2 999 999,83 zł

- rozbudowę drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania w Grabiu i Lubomierzu – 2 998 866,59 zł

- rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Bochnia – Gawłów – 2 940 882,43 zł

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Lipnica Murowa – Żegocina – 5 013 529,20 zł

- przebudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów – 1 011 798 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa – 516 991,16 zł w ramach czego przewidziana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Windakiewicza 9 oraz remont drogi dojazdowej do terenu byłej kopalni w Siedlcu.

3. Działalność usługowa – 3 061 031,77 zł – realizacja projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

4. Administracja publiczna – 53 000 zł z przeznaczeniem na prace konserwacyjne w Archiwum.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86 000 zł w tym 40 tys. dla Komendy Powiatowej Policji i 46 tys. dotacje dla OSP.

6. Oświata i wychowanie – 3 173 784, 48 zł w tym m.in. :

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2 024 099,93 zł

- Małopolska Chmura Edukacyjna – 500 000 zł

- Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy – 65 885,11 zł

- remont wraz z modernizacją budynku warsztatów szkolnych w Łapanowie na potrzeby utworzenia Centrum Kuchni Regionalnej – 287 799,44 zł

- przebudowa boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni – 125 000 zł

- remont podejścia i chodników przy budynku SOSW na ul. Stasiaka – 110 000 zł

7. Ochrona zdrowia – 450 000 zł w tym przebudowa i modernizacja kuchni szpitalnej oraz remont chodników.

8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 000 zł na remont ogrodzenia i kostki wokół PUP.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 200 zł - przebudowa parkingu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i hydroizolacja budynku Domu Dziecka.

10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000 zł - dotacje na renowacje obiektów zabytkowych.

11. Kultura fizyczna – 6 576 248 zł przeznaczone na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną.

Ponadto Rani uchwalili plan pracy i kierunki działania Rady Powiatu w Bochni na 2018 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Informacje
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...