Portal www.bochniaisol.pl jest własnością Stowarzyszenia „Bochnia i Sól”, które powstało 15 listopada 2013 r. i zarejestrowane zostało 7 lutego 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wydz. XII KRS pod nr 0000497175.

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Janusz Sulisz – prezes
Dariusz Majewski – wiceprezes
Małgorzata Woźny – skarbnik


Celem Stowarzyszenia jest:

- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesności Bochni i okolic,
- poszerzanie grona miłośników i sympatyków Bochni i okolic,
- działalność wydawnicza i edukacyjna,
- wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju ekonomicznego Bochni i okolic,
- poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych Bocheńszczyzny oraz jego promocja,
- rozwój współpracy z osobami, organizacjami, samorządami z innych krajów,
- działalność kulturalna, turystyczno-krajoznawcza i sportowa,
- działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
- działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
- popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
- promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
- działalność dobroczynna,    
- ochrona œśrodowiska,
- działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, przeciwdziałanie bezrobociu,
- prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Mottem przewodnim Stowarzyszenia jest:

Nie pytaj co Bochnia może zrobić dla Ciebie - powiedz co Ty możesz zrobić dla Bochni.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie jest nasze motto przewodnie.
Szczególnie liczymy na autorów własnych tekstów, blogerów, ludzi chcących pomóc w promocji Bochni.

Propozycje, informacje oraz komunikaty prasowe prosimy przesyłać na mail redakcja at bochniaisol.pl

 

 
progress gif